Shuklambaradaram Vishnum Lyrics - Best Lyrics Point


Shuklambaradaram Vishnum


contact-form

Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye

Shaantaakaaram bhujagashayanam
padmanaabham suresham
Vishwaa dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam
Lakshmi kantam kamalanayanam
yogibhir dhyaana gamyam
Vande vishnum bhava bhaya haram
sarva lokaika naatham.

Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
vivahe cha prajapatim
yuddhe chakradharam devam
pravase cha trivikramam
Narayanam thanu thyage
sridharam priya sangame
dusswapne smara govindam
sankate madhusudhanam

kaanane naarasimham cha
pavake jalasayinam
jalamadhye varaham cha
parvathe raghunandanam
Gamane Vaamanam Chaiva
Sarva Kaaryeshu Madhavam

Shodasaitaani naamani
prathuruddhaya yah padeth
sarva paapa vinirmukto
vishnu lokai mahiyati

Shuklambaradaram Vishnum Lyrics Video SongConclusion

Thank you for visiting our site BestLyricsPoint , I Hope you will visit again. Also, don’t forget to subscribe to our site for more Latest Lyrics.


Request Lyrics

If you want to request any Lyrics, please check the below of this site you will get an option to submit your Lyrics Request. Thank you


Disclaimer

Shuklambaradaram Vishnum Lyrics the post made on this site is only for entertainment and promotional purposes.

Post a Comment

Previous Post Next Post